Актуално

Първи крачки в изграждането на междуинституционална мрежа в Благоевград и Русе

На 3 и 5 февруари бяха проведени първите две срещи за споделяне на добри практики в сферата на младежкото предприемачество в Благоевград и Русе. Участниците бяха представители на местната власт, младежки и бизнес организации, местни институции.

Събитията са част от проекта „Създаване на междусекторни партньорства за насърчаване на младежкото предприемачество", финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. и целят да провокират партньорството сред местните институции и организации. По време на срещата участниците споделиха своите практики в работата си с млади хора или подпомагане на стартиращ бизнес, обсъдиха проблемите, които срещат и възможните бъдещи инициативи. Запознаха се детайлно с методологията Младежка предприемаческа борса.

©2024 Консултантска къща "Стратегии". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси