Актуално

Партньорство между КТИ професионалисти и общински експерти за CREATIVна София

На проведе на 22 юли т.г. се проведе семинар за обмен на добри практики „Креативни индустрии и местна власт – успешни партньорства“. Срещата е част от проект „Местните власти – активен партньор за развитие на CREATIVна София“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016, в партньорство с ОКИ Столична библиотека.

Събитието бе открито от Марина Стефанова, редактор на ръководството за местните власти и Цветомира Георгиева, координатор по Програма Европа. Специален гост бе директорът на ОКИ Столична библиотека Юлия Цинзова, която представи дейността на библиотеката, насочена към привличане на все повече млади читатели.

Целта на семинара бе да запознае участниците със същността на креативната и творческа индустрия, нейния принос към икономическото развитие, партньорството с гражданските организации и бизнеса, както и изграждането на разпознаваем бранд на едно населено място. Присъстващите научиха повече за приетата в началото на годината Иновационна стратегия за интелигентна специализация на София 2016-2020 г. от Деница Лозанова, програмен директор на Асоциация за развитие на София. Бяха представени и добри примери от Столична община.

Информационната сесия ще бъде първа стъпка към създаването на работещ инструмент, който да спомага за по-успешното, мащабно и устойчиво развитие на КТИ в полза на иновативното градско развитие.

©2024 Консултантска къща "Стратегии". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси