Актуално

"Стратегии" участва в Национална среща "Младежки работник" 24-28 юни

Консултантска къща "Стратегии" взе участие в Национална среща "Младежки работник", която се проведе в перопда 24-28 юни в град Варна. На срещата присъстваха 100 участника, представители от НПО сектора и различни инситуции, за провеждането на структурен диалог относно разпознаването и утвърждаването на младежкия работник и младежката работа. За целта бяха обособени 6 работни групи, всяка от които работеше по определена тема, като: профил на младежкия работник, разпознаване на младежката работа, сертифициране, ролята на НПО, харектеристики и задължения на младежкия работник и много други. Работните групи разполагаха с няколко сесии, крайният резултат от които беше официално представяне на работата и основните заключения в следстие на нея, на всяка група.

 На 27 юни беше проведено 11-то Национално младежко изложение, което даде възможност на организации от цялата страна да представят своята дейност.

©2024 Консултантска къща "Стратегии". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси