Актуално

Финансиране на дейности за подобряване на условията на труд

Възможност за финансиране на дейности за подобряване на условията на труд и отдих в предприятията в рамките на фонд „Условия на труд“, който се управлява от Министерство на труда и социалната политика.
Фондът финансира до 30% (но не повече от 100 000 лв.) за дейности за подобряване на работната среда.
Проектните предложения се подават без краен срок и се разглеждат до 25-то число на месеца, следващ подаването им.

Допустимите дейности по фонд  "Условия на труд" са:

  • Реконструкция и/или модернизация на съществуващи работни помещения; 
  • Модернизиране и/или обезопасяване на съществуващо работно оборудване; 
  • Изграждане, реконструкция и/или модернизация на системи и инсталации за подобряване и поддържане на работната среда;
  • Подобряване на санитарно-битовите условия; 
  • Други проекти за подобряване условията на труд, които не са пряко свързани с работното оборудване.

Повече информация за допустимите кандидати, размерът на финансирането и критериите за оценка може да намерите ТУК

©2024 Консултантска къща "Стратегии". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси