Над 1800 младежи от София ще се обучават в младежки център

Според официалната статистика в България всеки пети млад човек не работи, не учи и не изучава занаят. В отговор на това предизвикателство фондация „Каузи“ ще обучи над 2000 млади хора от западните квартали на София и от малки населени места как да търсят работа, за подготовка на автобиография, какви са правата им като служители и как могат да започнат собствен бизнес. Обученията са част от проект „Младежки информационно-консултантски център „Каузи“, който се финансира от Национална програма за младежта (2016-2020). Основните проблеми в работата с младите хора и ефективните начини за включването им в неформални дейности бяха обсъдени по време на първа информационна среща, която се проведе на 7 февриари с участието напредставители на публичната администрация, бизнеса, формалното образование и гражданския сектор.

 Според Сребрина Ефремова, мениджър „Програми и проекти“ на консултантска къща "Стратегии", най-трудно гражданските организации достигнат до младите хора, които не учат, не работят и не се обучават. „Това е една немалка част от младите, които по този начин попадат в анонимност, въпреки че имат голям потенциал”, каза Ефремова.

„За да се справим с анонимността на неактивните млади хора, информацията за възможностите пред тях трябва да бъде атрактивна и с тях трябва да се работи пряко на терен“, каза Гергана Джугуларска, експерт в Дирекция „Политики за младежта“ към Министерството на младежта и спорта.

На същото мнение беше и Борислава Тодорова, сътрудник комуникация и проекти на училище 90 СОУ "Ген. Хосе де Сан Мартин", която разказа за опита си на учител „Децата възприемат много по-бързо младите преподаватели и така те служат за мост между учениците и учителите с дълъг опит.“

„Бизнесът от своя страна предлага стажантски програми и възможности за трайна качествена заетост на младите хора след това“, каза Даринка Георгиева, изпълнителен директор на Българска мрежа на Глобалния договор на ООН. Добра практика на членовете на организацията е и запознаване на децата с различни професии още в най-ранна възраст.

За 2017 година Младежки информационно-консултантски център „Каузи“ ще предоставя информационни, консултантски и обучителни услуги на 1795 младежи от западните квартали на София и 410 младежи от малки населени места на възраст от 15 до 29 години. Сред най-важните теми са създаване на умения за заетост, предприемачество, гражданско образовние. В рамките на проекта ще се организира и младежка предприемаческа борса, която среща бизнес идеите на младите хора с потенциалните инвеститори. Специален акцент отново е определен за младежите с увреждания, които ще имат достъп до същите услуги.

Младежкият център се намира в 90 СОУ „Хосе де Сан Мартин“ в Люлин. Повече информация за дейността му може да намерите на сайта www.kauzi.org, на e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. и на телефон 02/927-73-28.

©2024 Консултантска къща "Стратегии". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Search